Klíč k samostatnosti je nový projekt Ligy vozíčkářů, který představuje vytvoření speciálně upravené tréninkového bytu pro mladé tělesně postižené osoby, které žijí se stárnoucími rodiči, ale rády by se osamostatnily a podpořily tak svoji nezávislost.

Prostory bytu bude možné si krátkodobě pronajmout (např. dva týdny) a vyzkoušet si toto chráněné bydlení na vlastní kůži. Díky tomu uživatel získá představu, co vše obnáší samostatné bydlení, může si vyzkoušet speciální vybavení bytu před uskutečněním nákladné investice (stropní pojezdy, zasouvací dveře do pouzdra, výškově stavitelné umyvadlo, sprchové sklopné sedátko aj.) a navrhnout si tak do svého bydlení jen ty prvky, které mu skutečně pomohou k jeho samostatnosti.

V současné době neexistuje v České republice zařízení podobného typu, jedná se tedy o zcela unikátní projekt, který je zaměřen na reálné a ověřené potřeby hendikepovaných osob. Nabízí možnost volby a kontroly nad vlastním životem uživatele. Začleněním do komunity člověk navazuje a rozvíjí smysluplné sociální vztahy, učí se zodpovědnosti. Součástí konceptu je zajištění všech potřebných sociálních služeb (osobní asistence, bezbariérová doprava, poradenství, rehabilitace), které garantuje právě Liga vozíčkářů.