Projekt PŘISEDNI SI je zaměřený na prevenci dětské úrazovosti a zvýšení informovanosti dětí a mládeže o životě lidí se zdravotním postižením, a to prostřednictvím interaktivních besed pro mateřské, základní a střední školy či jiné netřídní kolektivy mladých lidí.

Prostřednictvím projektu se Liga vozíčkářů snaží o začlenění hendikepovaných osob do běžné společnosti prostřednictvím zvýšení informovanosti veřejnosti o životě hendikepovaných. Snahou je zvýšení tohoto povědomí již v dětské generaci, která přirozeně přijímá změny ve společenském chování a pro kterou se tyto informace mohou stát běžným standardem. Cílem je brát hendikepované jako běžnou součást společnosti. Výrazně to následně přispívá prevenci šikany dětí s postižením při integraci do škol.