PODZIMNÍ PODNIKATELSKÉ SETKÁNÍ
7. 11. 2019, restaurace SIGNATURE, Hotel Victory, Vintrovna 35/443, Popůvky u Brna

Plnění/cena Účastník
1 499 Kč
VIP účastník
3 000 Kč
Partner
10 000 Kč
Vstup, raut, welcome drink × × ×
Dárky od partnerů akce × × ×
Možnost věnování dárku do tomboly × × ×
Možnost vložit vizitku do tašky pro všechny účastníky setkání × × ×
Možnost vložit dárek do tašky pro všechny účastníky setkání × ×
Logo na webu v sekci partneři × ×
Logo s proklikem na webu v sekci partneři ×
Roll-up v prostoru akce ×
Prezentační místo v prostoru akce (možno nahradit roll-upem) ×
Partner stolu ×
Prezentace ve sborníku setkání
Vizitka 300 Kč × ×
Inzerce 1/4 strany 800 Kč
Inzerce 1/2 strany 1 200
Inzerce 1 strana 1 800 Kč 1 200 ×
Inzerce 2 strany 3 500 Kč 1 800 Kč 1 200
 
Počet osob s účastnickým poplatkem zahrnutým paušálně v ceně partnera 1 1+1

Podklady pro tisk propagace ve sborníku je potřeba dodat nejpozději do 24. 10. 2019

Upřesnění k vybraným bodům

Dárek do tomboly – každý účastník Podnikatelského setkání má možnost vložit do tomboly jeden i více dárků. Počet a druh dárků napište prosím do přihlašovacího formuláře.

Vizitky – vizitky v dostatečném počtu můžete předat u registrace k „zataškování“. Nezataškované vizitky vám po skončení akce vrátíme.

Dárek do tašky – v podobě propagačních materiálů firmy.

Logo s proklikem – proklik bude odkazovat na vaše webové stránky.

Roll-up v prostoru akce – rozměr roll-upu je maximálně 80×200 cm.

Prezentační místo v prostoru akce – velikost a rozsah prezentačního místa s námi prosím konzultujte.

Partner stolu – úvodní slovo a prezentace firmy u kulatého stolu v délce 10 minut.

Podklady pro tisk propagace ve sborníku je potřeba dodat nejpozději do 24. 10. 2019